Hem » Om HAKI » HAKIs Kvalitet

HAKIs Kvalitet

Spårbarhetsmärkning på rör

Kvalitetstest och spårbarhet

HAKI tillverkar idag ställnings- och väderskyddssystem i höghållfast stål eller aluminium, vilket ställer höga krav på råvaror, leverantörer och egen produktion.

HAKI testar t ex varje leverans av spirrör, avseende hållfasthet och svetsbarhet, för att säkra den färdiga komponenten. Detta för att HAKIs kunder skall känna trygghet med våra produkter.

Ett exempel på vår unika kvalitetskontroll är den kod våra huvudkomponenter stämplas med för att kunna ha full spårbarhet i samtliga produktionsled.

HAKIs olika ställningssystem är testade i fullskaleprov på SP Sveriges Tekniska Forskningsinstitut.


Utveckling ger ökad effektivitet

HAKI satsar stora resurser på produktutveckling. Ställningssystemen har t ex viktreducerats med upp till 25 procent genom övergång till höghållfast stål och modern design.

En ständig utveckling och förbättring produktsortimentet har pågått sedan starten 1956 och fortfarande kan de tidigaste komponenterna användas tillsammans med våra senaste ställningssystem i stål och aluminium. Det kallar vi full kompatibilitet.

HAKIs kunder kan känna trygghet i framtiden.


Alltid högsta kvalitet!

HAKI AB förknippas med högsta kvalitet, säkerhet och ergonomi, hög servicegrad och ständig produktutveckling.

Om HAKI

» Om HAKI
» HAKIs Värderingar
» HAKIs Kvalitet
» HAKIs Historia
» Varför HAKI?
» Känn igen Piraten

Ställningar

» HAKI Universal
» HAKI Ram
» HAKI Tripod
» Utbredd ställning
» Hängande ställning
» HAKI spirans historia

Väderskydd

» HAKITEC 750
» HAKI Trak
» HAKITEC 450
Hem  |  Produkter  |  Projekt  |  Aktuellt  |  Ladda ner  |  Kontakt  |  Service  |  Om HAKI  |  Mina sidor  |  Sitemap

HAKI i Sverige

HAKI AB

SE-289 72 Sibbhult

Sweden

SE556075506701

Tel +46 44 494 00

info@haki.se